Recesja. Polska do poziomu PKB sprzed pandemii wróci na początku 2022 roku – główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Główna ekonomistka EBOR Beata Javorcik uważa, że Polska do poziomu PKB sprzed pandemii powróci na początku 2022 r.