Recesja. Turystyka może się odbić w 2022 r. – Światowa Rada Podróży i Turystyki

Z raportu Światowej Rady Podróży i Turystyki (WTTC) wynika, że utracone przez pandemię miejsca pracy w turystyce oraz wkład tego sektora w gospodarkę mogą zostać przywrócone w 2022 r.