Rekordowa wartość nałożonych kar. UOKiK wziął się za przedsiębiorców

Pandemia nasiliła zapędy przedsiębiorców do bezprawnego działania wobec konsumentów. W ubiegłym roku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) napłynęła rekordowa liczba skarg na nierzetelne postępowanie przedstawicieli biznesu, w tym na reklamy wprowadzające w błąd, podawanie nieprawdziwych informacji, stosowanie zapisów w umowach naruszających interesy klientów. W sumie było ich ponad 13 tys., niemal dwa razy więcej niż w poprzednim roku.