Restauracja działała w lockdownie. Właściciele wygrali w sądzie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód umorzył postępowanie w sprawie karnej przeciwko właścicielom katowickiej restauracji „Bułkęs”, która przyjmowała gości podczas lockdownu. Sąd wskazał, że rozporządzenia covidowe zakazujące działalności gospodarczej w czasie pandemii zostały wydane w sposób sprzeczny z Konstytucją, przez co nie mogą stanowić podstawy do ukarania restauratora.