Rok na zgłoszenie źródła ciepła. W gminie lub w sieci

Właściciele, zarządcy nieruchomości i mieszkańcy mają od 1 lipca 12 miesięcy na zgłoszenie źródła ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).