Rynek surowców nerwowy po wzroście rentowności

Niemal zsynchronizowana hossa na rynkach towarowych obserwowana w ostatnich miesiącach nadal zmaga się ze stałym wzrostem rentowności obligacji amerykańskich, powodującym awersję do ryzyka, a także z umocnieniem dolara. Większość metali, w tym miedź, straciła na wartości, natomiast dążenie Arabii Saudyjskiej do podwyższenia cen wywindowało cenę ropy do najwyższego poziomu od stycznia ubiegłego roku.