Sąd Najwyższy: Posiedzenie w sprawie kredytów frankowych przełożone na 11 maja br.

Posiedzenie całego składu Izby Cywilnej w sprawie rozstrzygnięcia zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych zostało przełożone na 11 maja z 13 kwietnia.