Sejmowa komisja: „tak” dla nowelizacji ustawy ws. ETS

Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych zaakceptowała w poniedziałek w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw, z przyjętymi na posiedzeniu poprawkami.