Sytuacja branży jest dramatyczna – polskie ​organizacje turystyczne

Przedstawiciele sektora w liście do premiera wskazują, że z powodu braku sezonu wiosennego i ograniczonych wyjazdów letnich i jesiennych branża turystyczna jest w dramatycznej sytuacji.