Szacujemy, że po marcu 2021 r. deficyt budżetu wyniósł 3,4 mld zł – minister finansów

Szef MF Tadeusz Kościński podał, że resort finansów szacuje, że po marcu br. deficyt budżetu państwa wyniósł 3,4 mld zł. Ocenił, że na tle comiesięcznych danych o sprzedaży detalicznej czy produkcji wpływy podatkowe wyglądają stosunkowo dobrze.