TSUE: Polskie przepisy dot. odliczania VAT niezgodne z regulacjami UE

Polskie przepisy są niezgodne z prawem europejskim. Zapłata VAT i jego odliczenie powinny następować w tym samym okresie, tak aby podatnik został całkowicie uwolniony od dodatkowych kosztów – ocenił TSUE. Oznacza to, że kluczowe dla uszczelnienia luki VAT przepisy są niezgodne z prawem unijnym.