TVP dostała 4,8 mld zł pomocy publicznej, więcej niż kopalnie i PKP

Przez ostatnie cztery lata największą sumę pomocy publicznej – 4,8 mld zł – otrzymała Telewizja Polska, głównie w ramach rekompensat abonamentowych. Wyprzedziła pod tym względem m.in. Spółkę Restrukturyzacji Kopalń i PKP Intecity – wynika z danych Fundacji ePaństwo.