URE cofa koncesję na obrót energią spółce Polski Prąd i Gaz

W toku postępowania w sprawie cofnięcia wydanej przez Regulatora koncesji, Prezes URE ustalił, że Polski Prąd i Gaz wprowadzał odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w błąd, m.in. co do rzeczywistego celu wizyty przedstawiciela handlowego u odbiorcy, nazwy sprzedawcy, czy warunków dostarczania im energii.