Właściwe PKD ważne przy ubieganiu się o pomoc z tarczy

W momencie, kiedy wsparcie państwa w czasach pandemii koronawirusa zostało ograniczone do określonych branż, weryfikowanych na podstawie PKD, prawidłowe określenie rodzaju wykonywanej działalności w CEIDG lub KRS nabrało nowego znaczenia.