Wyrok TSUE nie rozwiązał kwestii frankowiczów. Czas na Sąd Najwyższy

– Wyrok nie jest prosty w swojej treści. Nie jest też sensacyjny, bo TSUE nie formułuje pewnych odpowiedzi wprost. Ale czasami wyroki trybunału są takie, że mają dać pewne wskazówki sądom krajowym, a nie za nie rozstrzygać kwestie sporne. Na pewne rzeczy będzie musiał odpowiedzieć Sąd Najwyższy interpretując ten wyrok 11 maja – ocenia mecenas Barbara Garlacz.