ZUS ma coraz mniej pieniędzy na emerytury

Składki obecnie pracujących w coraz mniejszym stopniu pokrywają potrzeby tych, którzy już są na emeryturze. Rośnie luka w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W II kw. 2020 roku wpływy pokrywały jedynie 59,5 proc. wypłat. Maleje zdolność ZUS do pokrywania wypłat emerytur wpływami ze składek.