ZUS wysłał ponad 150 tys. zawiadomień do płatników

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wysyłkę zawiadomień o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Informacja trafiła do 154 620 płatników składek.